@Hírlevél

Adatkezelési tájékoztató

EGÉSZSÉGES EROTIKA - ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  A jelen adatvédelmi szabályzat tartalmazza azokat a személyes adatokat, amelyek gyűjtése, létrehozása (kezelése) akkor történik meg, amikor Ön a Weboldalt használja. A Szabályzat a személyes adatok felhasználását, megosztását és védelmi módját mutatja be, milyen személyes adatokról van szó, milyen választási lehetőségei vannak és hogyan tud kapcsolatba lépni velünk.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

  Egészséges Erotika kezelője minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. E tájékoztató célja, hogy megfelelő információkat kapjon a cégünk szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek, magánszemélyek személyi adatok megadása, milyen feltételek és garanciákkal foglalkozik a cégünk adataival. Az e tájékoztatóban foglaltak minden, a személyes adatkezeléssel járó ügyről, amelyről az itt leírtak kötelező érvényűek. Fenntartjuk ugyanakkor a jelen egyoldalú jognyilatkozatot megváltoztatta jogát, ez esetben az érintettek előzetesen tájékoztatni fogjuk. Kérjük, kérdezze meg az e tájékoztatóban foglaltakat, írjon nekünk levelet. Adatkezelés megfelel az alkalmazandó jogszabályoknak, különösen a következőnek:

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 / EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016/679 / EK rendelet (a továbbiakban: GDPR )

Az információs önrendelkezési jog és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (" tv .").

Felelős személyes adatainak kezelése?  A személyes adatok kezeléséért felelős: Név: Somogyiné Bozó Andrea Pálma székhelye: 5700 Gyula, Leiningen u. 39 / d Személyes átvétel itt Telefon: +36 30 2186401 E-mail: info@egeszseges-erotika.hu Nyilv, tart.sz: 50915057 Adószám: 67894723-2-24 Bankszámla szám: 11733027-28361181  Fogalom definíció

"Személyes adat": bármely információ; azonosítja az a természetes személyt, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen egy azonosító vagy egy természetes személy szerint fizikai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása, egy vagy több tényező alapján azonosítható;

"Adatkezelés": a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett minden művelet vagy művelet összessége, így gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, megismerése, használata, közlése továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés vagy megsemmisítés;

"Adatkezelő": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely más szerv, amely önállóan vagy másokkal együtt meghatározza a célok és eszközök kezelését; meghatározhatja az uniós vagy a tagállami jog által meghatározott, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésének tekintetében meghatározott különleges szempontokat;

"Adatfeldolgozó": az a természetes vagy jogi személy, a közhatalmi szerv, az ügynökség vagy bármely más szerv, amely a személyes adatok kezelésében személyes adatokat kezel;

"Címzett": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely más szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az EU vagy a tagállamok megfelelő jogosítvánnyal rendelkeznek, nem minősülnek címzettnek; az adatvédelmi szabályoknak megfelelő adatkezelési céloknak kell megfelelniük;

"Az érintett hozzájárulás": az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kijelentése, amely az érintett nyilatkozat vagy egy megerősítendő félreérthetetlenül kifejező cselekedetet jelenti;

"Adatvédelmi incidens": az a biztonság, amely sérülést eredményez, amely lehetővé teszi a jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, jogosulatlan közlésre vagy az azokhoz való hozzáférésre jogosulatlan hozzáférést.

  MILYEN személyes adatokat gyűjtünk, és MIKOR kerül sor adatgyűjtésre?  Az Ön által igénybevett szolgáltatások biztosítása bizonyos személyes adatok megadását kérjük Öntől. Például amikor Ön vásárol, kapcsolati formunkon fordul hozzánk, tájékoztatót igényel, feliratkozik hírlevelünkre, részt vesz rendezvényeinken vagy versenyeinken, vagy felkeresi Weboldalunkat. Az ilyen személyes adatok közé tartoznak az alábbiak:

e-mail címét, telefonszámát és szállítási, illetve számlázási címét;

felhasználói fiók adatai, beleértve a felhasználói nevét, a jelszavát és a egyedi felhasználó azonosítóját;

személyes adatok, beleértve a nemzet korábbi vásárlásainak adatait;

képi megjelenítések, fényképek és videó felvételek;

egyéni beállítások, beleértve az Ön kívánságlistáját, a marketing üzeneteket és a cookie-kra vonatkozó beállításait.

  A weboldalunk és a közösségi oldalaink és azok kiegészítői, például Chat használatakor bizonyos adatok automatikusan gyűjthetők az Ön eszköze vagy böngészőjéről. A fenti adatvédelmi szabályokat a további Cookie-k és web Jelzők (Pixel Tags) tartalmazza. Ilyen adatok a következő:

Cookie-k, IP címek, hivatkozó fejlécek, az Ön böngészője és annak változatai azonosító adatai, valamint webcímek és címkék.

  GYERMEKEKRE vonatkozó személyes adatok Betartjuk a helyi törvényeket és a gyermekek számára nem engedélyezzük a weboldalunkra a regisztrációt, ha nem töltötték be a lakóhelyük szerinti országban előírt törvényi korhatárt. Fontos, hogy kiemeljük, hogy ez az életkor betöltött 16 éves Magyarországon. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és megfelelő mértékben jogszerű, ha a hozzájárulás a gyermek feletti szülői felügyelete gyakorlójának engedélyezte vagy engedélyezte. Ezért a programjainkban és a rendezvényeinken résztvevő gyermekek esetében kérjük meg a szülői hozzájárulást. Az Érintett és annak törvényes képviselői a Szövetség és annak törvényes képviselői számára biztosítják, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.     

A gyűjtött személyes adatok kezelése használt ESZKÖZÖK 

A weboldalunk használatakor a böngészője vagy a mobil készülékének platformja további eszközöket biztosít annak ellenőrzéséhez, hogy az eszköz mikor gyűjt, vagy megosztja bizonyos kategóriákba tartozó személyes adatait. Így például az Ön mobil eszközei vagy webes böngészője lehetővé teszi a cookie-k használatának vagy a helyzetmegosztásnak ellenőrzésének lehetőségét. Javasoljuk, hogy ismerje meg és használja fel a rendelkezésre álló eszközöket a készülékein.     

MIÉRT és HOGYAN használjuk (kezeljük) a személyes adatait?

 Az Ön személyes adatait a következőképpen használjuk fel:           

Weboldalunk és annak Szolgáltatásaikor az Ön igényelt funkcióinak biztosítása céljából 

Amikor a weboldalunkat használjuk, az Ön személyes adatait az Ön által igényelt termék vagy szolgáltatás biztosítása céljából felhasználjuk. Ilyen lehet, mikor weboldalunkon vásárol vagy részt vesz valamelyik rendezvényen vagy akcióban, használjuk fel az Ön által megadott megadott elérhetőségeket ilyen vásárlással, rendezvénnyel vagy akcióval kapcsolatban. A Megkeresi ügyfélszolgálatunkat olyan Önre vonatkozó információkat használunk fel, mint például a szállításra, fizetésre vagy az Ön által megvásárolt termékre és szolgáltatási adatokra annak érdekében, hogy segítsünk Önnek megoldani egy problémát vagy kérdést.

A  hírlevél feliratkozók  által küldött tájékoztató, melynek célja a jövőbeni akciók, marketing ajánlatok elküldése: Név, e-mail, mobiltelefon szám Az érintettek köre: a vásárlás, vagy a regisztráció során hírlevélre feliratkozók

A  kapcsolatfelvételi űrlapon megadandó adatok, amelyek felhasználási célja az ügyfél kérdése. Válaszolás: Név, e-mail. Az üzenetküldés során választható opció a hírlevél feliratkozása, a ügyfélszolgálat és a megkeresés adatait technikai okokból a megrendelő igényeire válaszolja meg. Az érintettek köre: üzenetet küldők. Számos eset weboldalunk bizonyos funkcióinak használatához további adatokat vagy további hozzájárulást kell adni. Például a közösségi médiában történő tartalom megosztás céljából. Ilyen lehet a Facebook, a Messenger, a Twitter, a Google+ és a WhatsApp biztosítják. Használatukhoz Ön beleegyezett adatkezelési irányelveikbe, 

A termékeinkre, szolgáltatásainkra, rendezvényeinkre vonatkozó tájékoztatására és egyéb promóciós célokról 

Amennyiben Ön hozzájárul ehhez, akkor az Önök marketing kommunikációit és híreket küldünk Önnek szolgáltatásainkkal, rendezvényeinkkel és egyéb promóciókkal. Hozzájárulásának megadását követően Ön bármikor jelezheti, hogy nem kíván ilyen tájékoztatásokat kapni. Az Ön által megadott információk, valamint az Ön vásárlásaira, rendezvényeinken részvételére vonatkozó adatok és más forrásokból származó információk felhasználhatók az Ön érdeklődésére számot tartó termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos, személyre szabott üzenetek küldésére. Önnek ez a módosítása bármikor kérheti tőlünk.     

Üzleti tevékenységünk folytatása, fejlesztése és támogatása a termékeink és szolgáltatásaink érdekében 

Az Ön által megadott részünkre átadott személyes adatok üzleti tevékenységünk folytatása céljából felhasználható. Például, az Ön vásárlása esetén a vonatkozó információkat, számviteli és egyéb  belső funkciókat  használjuk fel. A személyes adatok felhasználása és felhasználása a felhasználói felületek fejlesztésének céljára felhasználható, és ilyen adatok segítenek számunkra a műszaki és szolgáltatási problémák azonosításában.

 Könyvelőnk: 

Név: Gazsó Szilvia ev

Regisztrációs szám: 114933 5600 Békéscsaba Akácfa u. 1

Adószám: 67981395-1-24

Nyilvántartási szám: 51042707

Telefonszám: +36 30 956 3320

Cél: naprakész könyvelés, megfelelés a hatályos adó-jogszabályoknak    

Tárhely szolgáltatónk:

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓNK:

Ökrös Béla EV
5525 Füzesgyarmat, Baross u. 51.
Telefon: +36-66/651-931
FAX: +36-66/737-725
info@weblap-tarhely.hu
weblap-tarhely.hu

Számlázás:

Név: KBOSS.hu Kft. - szamlazz.hu (Adatfeldolgozó) E-mail:  info@szamlazz.hu  Postacím: KBOSS.hu Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7 / C. Tel: + 36-30-35-44-789 (automatizált tájékoztatás) Cél: díjbekérők és számlák készítése céljából  

Saját vagy mások jogainak, tulajdonának és biztonságosságának védelme céljából

A honlapunkon felhasználható személyes adatok felhasználása a csalások, visszaélések, jogellenes felhasználás és Használati feltételek megsértésének megelőzésére és bírósági határozatokra, kormányzati felszólításokra és megfelelő jogszabályoknak való megfelelés céljából történő felhasználására is felhasználható.   

Általános kutatási és elemzési célokból

 A weboldalunk és szolgáltatásaink a látogatók által használt felhasználási módját a fogyasztói magatartás és preferenciák vizsgálata célként használjuk fel. Például egy olyan weboldal látogatói, melyet keresnek és találnak meg termékeket, görgetnek oldalunkon, egy hatékonyabb kivitelezés megismerése érdekében felhasználhatjuk fel. A Google Analytics és a Search Console elemzőeszközeit használjuk, amelyek a látogatottsági statisztikákat és a keresési találatok eredményeit jelzik vissza nekünk. A szolgáltatás használata során személynek minősített adatokat nem gyűjt és nem továbbít számunkra, a  Google adatkezelési szabályzatában  foglalt az irányadók.  

Egyéb célok 

Az Ön személyes adatait egyéb módokon is felhasználhatjuk és erre vonatkozóan az adatgyűjtés időpontjában külön értesítést küldünk (pl. elégedettségi felmérés), valamint szükség esetén az Ön hozzájárulását kérjük.   Adatkezelés jogalapja Az Ön személyes adatainak kezelése a weboldalunk Ön által történő használatának módjától függően meghatározott jogalapokon történik.

Amennyiben termékeket, szolgáltatást vásárol weboldalunkon, szükségünk van személyes adataira az Önnel létrejövő szerződés teljesítése céljából. Például, megrendelésének teljesítése érdekében szükségünk van az Ön fizetési és elérhetőségi adataira.

Olyan egyéb jogalapra is hivatkozunk, mint például az üzleti vállalkozásként ahhoz fűződő jogos érdekeink, hogy valamely jogszabályi kötelezettséget teljesítsünk, vagy megvédjük az Ön létfontosságú érdekeit.

Személyes adatainak MEGOSZTÁSA  

Vállalkozásunk az Ön személyes adatait a következőkkel osztja meg:

Vállakozásunk megbízásából adatfeldolgozást végző harmadik fél szolgáltatókkal, így például hitelkártya adatok és kifizetések feldolgozása, szállítás, adataink hosztolása, kezelése, e-mail üzenetek küldése, kutatás és elemzés, márka és termék promóciók lebonyolítása, valamint egyes szolgáltatások és funkciók biztosítása céljából. Harmadik fél szolgáltatók igénybe vétele esetén olyan megállapodásokat kötünk, amelyek az ilyen szolgáltató számára megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazását írják elő az Ön személyes adatainak védelme céljából.

Bármely harmadik féllel, amennyiben Ön ehhez előzetesen hozzájárult.

  Az Önre vonatkozóan rendelkezésünkre álló személyes adatokat továbbá abban az esetben is továbbíthatjuk, amennyiben üzleti tevékenységünk vagy vagyoni eszközeink egészét vagy azok egy részét értékesítjük (ideértve az átszervezés, kiválás, megszűnés vagy felszámolás eseteit).     

Hírlevélküldés marketing automatizáció 

Név: SalesAutopilot Kft. (Adatfeldolgozó)

Kapcsolat: https://t.salesautopilot.hu/s/login/8637 Postacím: 1089 Budapest, Golgota u. 3. Tel: (+36) 1 490 0172

Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

  SMS kiküldés Név: BIP Communications Kft. (Adatfeldolgozó) H-1134 Budapest, Bulcsú u. 23/b. 22978851-2-41 sms.bipkampany.hu

Az érintettek köre: Ajánlatkérésre vagy szállásfoglalásra  feliratkozó valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja:  elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről,szolgáltatásról, csomagajánlatrólm akciókról, új funkciókról stb.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

  Bankkártyás fizetés Név: Paypal

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.

Az érintettek köre: A online vásárlást kérő valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: Az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring (visszaélések ellenőrzése).

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az online fizetés lebonyolításáig tart.

Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

  Banki utalás

OTPBANK NYRT - Dél-Alföldi régió Gyulai fiók

Székhely: OTP Bank Nyrt. 1051 Budapest, Nádor u.16.

Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cg. 01-10-041585

   

   

Elérhetőség: Postai cím: 5700 Gyula Bodoky u.9.

  Külső marketinges munkatársak:

  Németh Antal e.v., 50303975 5700 Gyula Rulikowski u. 14.   Adószám: 67486522-1-24, HU67486522

  M&M Interconsulting Bt.   Székhely: 3200 Gyöngyös, Platán u. 77.

 Levelezési cím, iroda: 1161 Budapest, Nonn János utca 3. 4/1.

Adószám: 22566113-2-10

 Telefon: +36 30 902 7110

 E-mail: info [kukac] virusmedia.hu   

 

    Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:   A portál html kódja a cégünktől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.  

 

 EGYÉB ADATKEZELÉSEK   E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik cégünket. Cégünk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.  

 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

 Cégünk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által bérelt szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

változatlansága igazolható (adatintegritás);

a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

  Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Cégünk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.  

 Személyes adatainak VÉDELME és KEZELÉSE  

Titkosítás és biztonság 

Személyes adatai biztonságának megőrzése érdekében számos műszaki és szervezeti biztonsági intézkedést alkalmazunk, ideértve a titkosítási és hitelesítési eszközöket. Számítógépeinken és mobil-telefonjainkon, melyeken dolgozunk, csak PIN kóddal lehet belépni. Ez érvényes például a képernyő védőből való visszatérésre is. Közösségi felületeinken 2 faktoros hitelesítést alkalmazunk.   

Személyes adatainak megőrzése 

  Személyes adatait a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott  célok teljesüléséhez szükséges ideig tároljuk (kivéve, ha a vonatkozó jogszabályok ennél hosszabb megőrzési időt írnak elő). Amennyiben Ön rekláminformációkat is kért tőlünk, így addig, amíg fiókjának törlését nem kéri tőlünk. A termék vásárlásokkal kapcsolatos személyes adatok esetén az ilyen adatokat hosszabb ideig őrizzük a jogszabályi kötelezettségeknek (például adózásra és adásvételre vonatkozó jogszabályok) történő megfelelés céljából.  

 Az Ön személyes adataihoz fűződő JOGAI

 Ön jogosult a következőket igényelni:

tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről;

kérheti személyes adatainak helyesbítését;

kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását;

tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.

Amennyiben megadta nekünk hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez, Ön jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni.     Amennyiben másolatot kíván kapni a személyes adatairól vagy bármely másik jogát gyakorolni kívánja, vegye fel velünk a kapcsolatot. Ilyen lehet az általunk feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják, vagy kapták meg az adatokat. Ezt Mi 30 (harminc) naptári napon belül írásban megküldjük Önnek. A személyes adatait töröljük, ha

a kezelése jogellenes;

Ön az adatok törlését kéri;

az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

az adatkezelés célja megszűnt;

az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

a törlést a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

  COOKIE-k és webjelzők (Pixel Tagek) Weboldalunk használatakor az Ön internet böngészője által küldött olyan információkat gyűjt, amelyek személyes adatokat is tartalmazhatnak. Az ilyen információk gyűjtésére többféle módszert, így például cookie-kat és webjelzőket használunk. Az így gyűjtött információk tartalmazhatják az Ön

egyedi cookie azonosítóját, cookie információkat, valamint információkat arra vonatkozóan, hogy az Ön eszköze rendelkezik-e bizonyos funkciók használatához szükséges szoftverrel;

egyedi eszköz azonosítóját és eszköz típusát;

a domain-re, a böngésző típusára és nyelvére,

az operációs rendszerre és rendszer beállításokra;

az országra és időzónára; és

a korábban felkeresett weboldalakra vonatkozó adatokat;

a Weboldalainkon tett látogatásaira, így például kattintási szokásaira, vásárlásaira és megjelölt preferenciáira vonatkozó információkat; valamint

elérési időket és referer URL fejléceket.

  Weboldalunkon keresztül cookie-k, harmadik felek plug-in eszközei és widgetek alkalmazásával harmadik felek is gyűjthetnek információkat. Az ilyen harmadik felek közvetlenül az Ön internetes böngészőjéről gyűjtenek adatokat és az ilyen adatok kezelése az adott harmadik fél saját adatvédelmi szabályzatának függvényében történik. Ilyen lehet a Google, Facebook, Hotjar, Salesautopilot.   Weboldalunkon vevők általi használatának nyomon követése és a vevői preferenciák vizsgálata céljából cookie-kat és webjelzőket alkalmazunk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy vevőink részére szolgáltatásokat nyújtsunk és fokozzuk az online felhasználói élményt. Cookie-kat és webjelzőket használunk továbbá a weboldal forgalomra és az interakciókra vonatkozó összesített adatok gyűjtésére, tendenciák azonosítására és statisztikai adatok gyűjtésére weboldalaink fejlesztése céljából. Weboldalainkon általában a cookie-k háromféle típusát alkalmazzuk:

Feltétlenül szükséges sütik: Ezek a cookie-k az oldal alapvető működéséhez szükségesek és ezért mindig bekapcsolt állapotban vannak. A funkcionális cookie-k közé tartoznak azok a cookie-k, amelyek megjegyzik az Ön beállításait a weboldalunkon egyetlen alkalommal tett látogatása, vagy amennyiben úgy kívánja, minden egyes látogatás során. Támogatást nyújtanak biztonsági kérdésekben és az előírásoknak történő megfelelés során.

Statisztika: Ezek a cookie-k a felhasználás nyomon követése révén lehetővé teszik számunkra weboldalunk működésének javítását. Bizonyos esetekben ezek a cookie-k növelik az Ön kéréseinek feldolgozási sebességét és megjegyzik a weboldalon Ön által kiválasztott beállításokat. Az ilyen cookie-k elutasítása akadályozhatja az ajánlatok személyre szabását és lassíthatja az oldal működését.

Marketing: A közösségi média cookie-k lehetővé teszik a közösségi hálózatokhoz való kapcsolódását és a weboldalunkon található tartalmak közösségi médián keresztül történő megosztását.  A (harmadik felek által használt) reklám cookie-k olyan információkat gyűjtenek, amelyek elősegítik az Ön érdeklődési körének megfelelő reklámok megjelenítését, mind a Mi weboldalunkon, mind más oldalakon. Bizonyos esetekben az ilyen cookie-k alkalmazásával együtt jár az Ön személyes adatainak feldolgozása. Az ilyen cookie-k letiltása esetén olyan reklámok kerülhetnek megjelenítésre, amelyek kevésbé felelnek meg az Ön érdeklődési körének, vagy előfordulhat, hogy Ön nem tud megfelelően kapcsolódni a Facebook-hoz, Twitter-hez, illetve egyéb közösségi hálózatokhoz és/vagy nem tud tartalmakat megosztani a közösségi médián keresztül.

  Önnek lehetősége van arra, hogy karbantartsa és/vagy tetszés szerint törölje a sütiket. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org webhelyre. Ön törölni tudja a számítógépén tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudja tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor ellátogat egy adott oldalra, manuálisan el kell végeznie egyes beállításokat, és számolnia kell azzal is, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.   

Adatvédelmi Szabályzatunk MÓDOSÍTÁSA 

A vonatkozó jogszabályok és eljárási gyakorlataink időről időre változnak. Amennyiben adatvédelmi szabályzatunk frissítéséről döntünk, a módosításokat közzétesszük weboldalunkon.   Az Ön személyes adatai általunk történő kezelése módjának lényeges módosítása esetén előzetes értesítést küldünk az Ön részére, illetve, amennyiben azt a jogszabályok előírják, az ilyen módosítások végrehajtását megelőzően az Ön hozzájárulását kérjük. Ön az általunk nyújtott szolgáltatás igénybe vételével, ráutaló magatartással fogadja el a módosított adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.   

Jogorvoslat Ön az Infotv. 21. §-ában meghatározott okokból tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Ebben az esetben Mi a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) naptári nap alatt kötelesek vagyunk tiltakozását megvizsgálni és annak eredményéről Önt írásban tájékoztatni. Ha Ön döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha nem tarjuk be a határidőt, akkor Ön – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) naptári napon belül – bírósághoz fordulhat. Amennyiben úgy érzi, hogy jogait megsértettük bírósághoz fordulhat az Infotv. 22. §-ában meghatározottak szerint.  

Ez székhelyünkön az alábbi: 

Békés Megyei Békéltető Testület Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefon: (66) 324-976, 446-354, 451-775 E-mail: bmkik@bmkik.hu Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és  Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Név:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Honlap: www.naih.hu Telefon: +36 (1) 391-1400 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

COOKIE SZABÁLYZAT

Mik is azok a sütik?

A sütik kis szövegfájlok, melyeket a webhely az oldalaira látogató felhasználó számítógépén, illetve mobilkészülékén tárol el. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a Te műveleteidet és személyes beállításaidat (pl. a felhasználói nevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Neked nem kell azokat újra megadnod minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogatsz, vagy az egyik lapról átnavigálsz egy másikra.

Hogyan használjuk fel a sütiket?

Portálunk számos oldala sütik segítségével tartja nyilván a következőket:

az Te megjelenítési beállításaidat, pl. a szín- és betűtípus-beállításokat;

azt, hogy Te válaszoltál-e már a weboldal tartalmának hasznosságát felmérő felugró kérdőívre (hogy ne kapj több felkérést a kitöltésre);

azt, hogy Te beleegyeztél-e (vagy sem) abba, hogy a webhelyünk sütiket használjon.

Emellett a portálunkon elhelyezett videofilmek némelyike szintén használ sütiket, hogy névtelen statisztikai adatokat gyűjtsön arról, milyen elérési útvonalon érkezik a felhasználó az adott oldalra, és mely videofilmeket nézi meg. A sütiknek az engedélyezése nem feltétlenül szükséges a webhely működéséhez, de javítja a böngészés élményét és teljesítményét. Te törölheted vagy letilthatod ezeket a sütiket, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen. A sütik által tárolt információkat nem használjuk fel a Te személyazonosságodnak megállapítására, és a mintaadatok teljes mértékben az ellenőrzésünk alatt állnak. A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra.

Használunk más sütiket is?

Egyes oldalaink a fent leírt sütiktől eltérő, illetve azokat kiegészítő sütiket használnak. Az ezzel kapcsolatos részletekről az adott oldalakhoz tartozó nyilatkozatban tájékoztatjuk a felhasználót. Ezeken az oldalakon esetenként hozzájárulásodat kérjük e sütik tárolásához.

A sütik karbantartása

Neked lehetőség van arra, hogy karbantartsad és / vagy tetszés szerint  töröljen  a sütiket. Kérjük, az erre vonatkozó tudnivalókért látogass el az  aboutcookies.org  weboldalra. Te törölni tudod a számítógépeden tárolt összes sütit, és a böngészőprogramok többségében le tudod tiltani a telepítésüket. Ebben az esetben előfordulhat, hogy minden alkalommal, amikor egy adott oldalra látogat, manuálisan el kell végeznie bizonyos beállításokat, és számolnia kell, hogy bizonyos szolgáltatások és funkciók esetleg nem működnek.