@Hírlevél

VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

 

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák az e-mailben elérhető online vásárlási és értékesítési szolgáltatásokat az egeszseges-erotika.hu webáruházban (regisztrált és nem regisztrált igénybevevő (Vásárló).

 

A webáruház az internet hálózatán a www.egeszseges-erotika.hu URL alatt érhető el.

 

A Webáruház megtekintésével, a regisztrációval és a vásárlással a jelen ÁSZF-ben létrejövő szerződés jön létre a Eladó és a Vásárló között.

 

A Vásárló, mint a Webáruház használója köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit. Ha egy vásárló nem fogad el semmilyen rendelkezést, akkor a Webáruházban nem vásárolhat.

 

A Vásárló személyes adatainak kezelése az Adatkezelési Tájékoztató szerint történik, amely közvetlenül a https://egeszseges-erotika.hu  főoldalról az adatkezelési tájékoztató menüpontban érhető el.

 

A szerződés nyelve magyar.

 

A Eladó rendszer automatikusan tárolja az elektronikus formátumot, a Vásárló később visszanézheti saját maga által létrehozott fiókjába belépve. A felek tudomásul veszik hogy a regisztrált vevő  vásárlásairól harmadik fél részére információt nem nyújt.

 

A webáruházban történő szerződéskötés távollévők közötti, elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

A webáruház szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Egyes szolgáltatások azonban regisztrációhoz kötöttek, melyre az ÁSZF-ben rögzített feltételeknek megfelelően bárki jogosult.

 

A szerződés a Felek között, az áru megvásárlásával jön létre. A szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. A Szolgáltató webáruház rendszere azonban rögzíti a szerződéshez szükséges adatokat, melyek az Ügyfélfiókban az Ügyfél által bármikor megtekinthetők. A szerződés nyelve magyar. A Szolgáltató magatartási kódex-el jelenleg nem rendelkezik.

 

A megvásárolni kívánt termékek az Európai Unióból érkeznek, a szokásos szállítási idő ezért egyes esetekben eltérhet a megszokott időtartamtól. 

 

1. Eladó adatok

 

1.1. Jelen online Egészséges Erotika Webáruház (a továbbiakban: webáruház) az e-kereskedő által forgalmazott termékek webáruháza. A webáruház üzemeltetője:

 

         Somogyiné Bozó Andrea Pálma ev (továbbiakban: Üzemeltető vagy Eladó)

 

         Székhely: 5700 Gyula, Leiningen u. 39 / d.

 

         Nyilvántartási szám: 50915057

 

         Adószám: 67894723-2-24

 

         A kereskedelmi tevékenység gyakorlása engedélyező Hatóság neve és a nyilvántartásba vételi száma: Gyulai Polgármesteri Hivatal Kereskedelmi Hatóság 1313/2018 Nyilvántartási számon.

 

1.2. Ügyfélszolgálat

 

         Cím:Somogyiné Bozó Andrea Pálma, 5700 Gyula, Leiningen u. 39 / d

 

         Telefon: + 36-30-2186401   

 

A Vásárló a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért, a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

 

Szolgáltató kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. A Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

Az Internet globális jellege miatt a Vásárló elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Vásárlót terheli a felelősség.

 

Amennyiben a Vásárló a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

 1.3.  A webáruházban vásárolt ruhák és eszközök első használata előtt javasolt ellenőrizni a termék kifogástalan állapotát és működőképességét. Hibás termék esetén  a vevő az eladót értesíteni köteles, hogy annak reklamációs kezelését mielőbb megkezdhesse.  A webáruházban kizárólag új termékek kerülnek eladásra.

 

1.4.  Az Eladó a jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlóknak előzetes tájékoztatással átadja a Webáruház felületén, a termék vásárlása mellett . Az ÁSZF a Webáruház első használata alkalmával válik hatályossá.

 

1.5.  Bármely Vásárló, aki nem ért egyet az ÁSZF feltételeivel,a honlapról nem vásárolhat, a rendszer nem engedi, fel kell hagynia a vásárlással. A változtatások megkötött szerződései (visszaigazolt megrendelések) nem érintik.

 

1.6.  Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak. Az árak forintban meghatározott bruttó árak, melyek az Áfa-t tartalmazzák, azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a vásárlási feltételek között is megtalálható. Amennyiben a webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartjuk a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatjuk a vevőt az új adatokról. A Vásárló ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől. A szállítási költséget a futárszolgálat által meghatározott árlista tartalmazza.

 

A webáruházból megrendelhető termékek árainak változtatási jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.

 

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától.

 

1.7.  A webáruház csak 18 éven felülieknek szól! Tizennyolcadik  életévüket be nem töltött személyek a honlapot nem látogathatja és nem vásárolhat. A webáruház megtévesztéséből eredő károkért az üzemeltető felelősségre nem vonható.

 

2. Regisztráció

 

2.1.  A webáruház tartalmának minden része elérhetővé válik a regisztrációkor. Ha egy Vásárló regisztrál a Webáruházban, akkor a weboldalon található adatokat kell megadnia a Eladó számára.

 

A regisztráció sikerességéről a Eladó e-mailben tájékoztatja a Vásárlót.

 

2.2.  A Vásárló jogosult regisztrálni, vagy regisztrációját bármikor törölni az  info@egeszseges-erotika.hu  e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezése után az Eladó köteles 8 napon belül gondoskodni a regisztráció törléséről. A vásárlói felhasználói adatainak törlése azonnal eltávolításra kerül a rendszerből; Ez az adatok tárolása a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a írja elő. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs lehetőség.

 

2.3.  A felhasználói hozzáférési adatok (különösen a jelszó) titok tartásáért kizárólagosan Vásárló a felelős. Amennyiben a Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy jogosult, köteles haladéktalanul megváltoztatni a jelszavát. Ha pedig feltételezi, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Eladót.

 

2.4.  A Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok legyenek időszerűek, teljesek és valóságnak megfelelőek.

 

3. A vásárlás menete

 

A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges.  A hibásan vagy nem kellő részletességgel megadott címzési vagy egyéb adatokból eredő esetlegesen felmerülő szállítási vagy egyéb többletköltségek a Vásárlót terhelik.

 

 

Különösen fontos a telefonos elérhetőség és a pontos szállítási cím megadása. Hiányos elérhetőségi adatok kitöltése esetén megrendelést a Eladó nem teljesíti.

 

A vásárlással a Vásárló elfogadja az adatkezelési tájékoztatót, és ÁSZF-et melyet elolvasott és tudomásul vette annak tartalmát.

 

A szállítást harmadik fél (futárcég) végzi. A futárcég számára továbbított személyes adatok: név, email cím, szállítási cím, telefonszám.

 

 

4. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei:

 

4.1. Az adatbeviteli hibák javítására a "fizetés" gomb megnyomása előtt van lehetőség. A visszalépéshez a vissza gombot kell használni. A regisztrációkor megadott adatok és belépési jelszót bármikor bejelentkezés után lehet változtatni a 'Vásárlói adatok' menüpontban. A "Kosár" tartalom bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető. A  megrendelés elküldését követően az észlelt adatbeviteli hibát azonnal jelezni kell az  info@egeszseges-erotika.hu  e-mail címen.

 

5. Visszaigazolás

 

5.1.  A visszaigazoló e-mailben visszaigazolja az Eladó a Vásárlónak a termékeket.

 

5.2.  A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttségtől, ha 48 órán belül nem kapja meg az elküldött megrendelésről szóló visszaigazoló e-mailt.

 

5.3.  E-mail küldése a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősítéséről, amelyen a Eladó és a Vásárló között érvényes szerződés jön létre.

 

5.4.  Ha a vásárlói megrendelését már elküldték a Eladó részére és hibát észlelnek a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében,   jeleznie kell a Eladó felé a hiba javításához.

 

5.5.  A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződés minősül, amelyre vonatkozóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. 2011/83 / EU irányelvének rendelkezései és a fogyasztók jogai és kötelezettségei.

 

6. Termékek ára, jellemzői, csomagolás

 

6.1. Termékek ára

 

A termékek mellett feltüntetett ár minden esetben az ÁFÁ-val  növelt bruttó ár. A webáruházban feltüntetett árak visszavonásig vagy megváltoztatásig érvényesek. A webáruház felületén szereplő termékfájlok és készlet-információk tájékoztató jellegűek és a valóságtól eltérhetnek. A gyors változások miatt előfordulhat, hogy bizonyos termékek szerepelnek "raktáron", de valójában nincsenek raktáron. Az ilyen tévedésekért a Eladó felelősséget nem vállal, a hiba felismerése után tájékoztatja a vásárlót. A webáruházban előfordulhat olyan elírások, így téves ármegjelölések (különösen: tizedesjegy hiba, 1, - Ft-os vételár, stb.), A közzétett adatokért az Üzemeltető nem vállal felelősséget, fenntartja a jogot arra, hogy téves adatfeltüntetés esetén ne fogadja el az megrendelést és ne kössön szerződést,

 

6.2. Csomagolás

 

A megrendelt termékeket az Eladó minden esetben DISZKRÉTEN csomagolt küldeményben szállítja, amely nem tartalmazza a küldő és a megjelöléséből származó utalvány tartalmát. A Vásárló adatait az Eladó bizalmasan kezeli, így a Vásárlón kívül sem a rendelés ténye, sem a Vásárló adatait nem adja tovább, nem adja át más személynek vagy cégnek (kivéve a futár cégeket). (bővebben lásd az Adatkezelés cím alatt)

 

csomag

6.3. Fontos termékjellemzők, méretek

 

 Az Eladó kiemelten kéri valamennyi Vásárlóját, hogy pontosan válassza ki a méreteit, mert a megvásárolt erotikus ruhaneműket a higiéniai okok miatt nem áll módjában visszacserélni a nem megfelelő méret kiválasztása esetén.

 

Egy webáruházban forgalmazott termékkörök: erotikus fehérnemű, intim higiénia, szexuális segédeszközök, krémek, szexuális társasjátékok, óvszerek, ajándéktárgyak, drogesztiai termékek stb. Minden egyes termék, ami megtalálható a Webáruházban, kizárólag 18 éven felülieknek ajánlott! Minden termék (különös tekintettel a krémekre, a síkosítókra, olajokra) gyerekek elől gondosan elzárva tartandó! Az egyes termékek színeit a felhasználói számítógépe a valóságtól eltérő módon jelenítheti meg, így a színek teljes egyeztetése nélkül az Eladó felelősséget nem vállal.

 

7. Kiszállítás

 

7.1. Kiszállítás

 

A rendelések a kiválasztott futárszolgálat által megadott időn belül képesek teljesíteni, amennyiben az adott termék raktáron van. Az Eladó megköveteli a szállítási határidő betartását, de nem vállal felelősséget azért, ha a fenti szokásos szállítási idő nem tartható.

 

Szállítási címek minden esetben tartalmaznak címeket (pl .: munkahelyi cím), melyeken munkanapokon 8 és 18 óra között folyamatosan tartózkodik és termék át tud venni.

 

A Vásárló köteles a szállítási rendet elfogadni és átvétel időpontjában egy csomagot ellenőrizni, és aláírni az átvételi elismervényt, ha mindent rendben talál termékkel kapcsolatban. Ha van sérülés a csomagoláson, a Vásárlónak a helyszínen jelentenie kell a hibát .A kézbesítési jelentést a papíron vagy digitális formában (PDA) "A SZÁLLÍTMÁNY LÁTHATÓAN SÉRÜLT", jelenteni kell. A nem sértetlen csomagolású terméket  a Vásárló csak saját felelősségére veheti át. Az Eladónak az utólagos jegyzőkönyv nélküli mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Az átvételi elismervény aláírása a Vásárló részéről  elismerése annak , hogy az átvett csomag mentes külsőleg, tartalmilag és tartalmánál fogva megfelel az megrendelésében foglaltaknak.

 

Ha a csomagot a megrendelő nem tudja átvenni akkor, a szállító cég  értesítést hagy a következő kézbesítési kisérlet várható időpontjáról a megadott címen az ügyfél részére. A szállítási munkanapokon 8-18 óra között történik. A Vásárló köteles szállítási címet adni, ahol az említett időintervallumban elérhető. A kiszűrt csomag diszkrét, így a cím munkahelyi cím lehet!

 

7.1.1. Szállítási módok

 

·         a szállítási módot és a vásárlási folyamat során választja ki a vásárlót, a szállítási időintervallumát és az árát is.

 

8. Fizetési módok

 

A termék vételárának és szállítási költségének kifizetése biztonságos online  bankkártyával történik. Banki átutalásra is van lehetőség. Banki átutalás esetén az összeg beérkezése után indul el a megrendelt és kifizetett termékek kiszállítása.Utánvétel fizetésre is van lehetőség, ezt a kiszállítás során átvételkor tudja fizetni a vásárló.

 

8.1. OTP SimplePay

 

A vásárlás véglegesítésével a vevő elfogadja, hogy a(z) Somogyiné Bozó Andrea Pálma E.V (5700 Gyula, Leiningen u. 39/d.) által a(z) https://egeszseges-erotika.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím. Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

 

9. Garancia

 

9.1. Garancia

 

Garancia vonatkozik a gyári hibákra, de semmi esetre sem vonatkozik az elhasználódásra vagy a helytelen használatra. Csak gyári hibás termékek esetén térítünk vissza pénzt, úgyhogy kérjük, fordítson különös figyelmet  a csomagolásra is. Csak azokat a csomagokat vesszük vissza, melyet hibátlan csomagolással küldenek vissza.

 

Azon termékek esetében ,amelyek az elhasználódás vagy sérülések jeleit mutatják a garancia érvényét veszti, sérült vagy szállítási pecsétes csomagolás esetén sem térítjük vissza a termék értékét. Ezért kérjük vásárlóinkat, garancia esetén  erősítse meg a visszaküldött árut egy másik kartondobozzal, hogy ne sérüljön a termék maga és a csomagolása sem.

 

Az egeszseges-erotika.hu nem téríti vissza  a termék árát:

 

·         a terméken egyértelműen láthatók a helytelen használat és az indokolatlan sérülés jelei, vagy nem megfelelő körülmények között érkezik meg;

 

·         Ha a termék csomagolás nélkül, sérült csomagolással és/vagy szállítási címkével érkezik, amelyek a csomagolást használhatatlanná teszik;

 

·         a termék visszaküldésekor nem megfelelő módon járt el, vagy ha a sérülés leírása nem igazolható

 

 

 

Nagyon Fontos : Az egeszseges-erotika.hu semmilyen sérült, vagy valótlanul hibásnak leírt terméket nem térít meg illetve semmilyen körülmények között nem fogad el panaszt a terméket illetően. 

 

A termék visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli.

 

Ha egy  garanciális hibás termék, a kifogástalan csomagolással az egeszseges-erotika.hu címét visszaérkezik, akkor a termék visszaérkezése után az Eladó a  Fogyasztónak a vételárát a Fogyasztó megadott bankszámlára visszautalja (Somogyiné Bozó Andrea Pálma, 5700 Gyula, Leiningen u.39/d.).

 

9.2. A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog

 

Olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. a szexuális segédeszköz, kozmetikai termékek, krémek, masszázsolajak, erotikus ruhaneműk stb). Az ilyen termékek visszavétele az Eladótól nem várható el akkor, ha a Fogyasztó a terméket közvetlenül védő csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.

 

Ezen termékek esetében az elállási jog csak akkor illeti meg a Vásárlót, ha a termék csomagolását még nem bontotta fel.

 

Amennyiben kérdése merült fel, úgy további tájékoztatásért keresse ügyfélszolgálatunkat az elérhetőségeinken. (info@egeszseges-erotika.hu, +36 30 2186 401)

 

10. A felelősség korlátozása

 

A Webáruházban való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a lehetséges hibákra.

 

Az Eladó semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:

 

·         Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat meg nem érkezése, véletlenszerű megváltozása.

 

·         Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Webáruház akadálytalan működését és a vásárlást.

 

·         Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

 

·         Bármely nem ajánlott vagy tértivevényes formában küldött levél - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése.

 

·         Bármely szoftver nem megfelelő működése.

 

·         Bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei.

 

Az Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen közvetlen vagy közvetett kárért, ami a Webáruházhoz való csatlakozás, a Webáruház megtekintése miatt következett be.

 

A Vásárló felelősséggel tartozik a más személy személyes adatainak megadásából, illetve Webáruházban történő közzétételéből eredő károkért. Az Eladó ilyen esetben minden segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

A Webáruház részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (termékértékelések írása) minden Vásárló saját felelősségére veheti igénybe. A Webáruház automatikusan nem moderált, ugyanakkor, amennyiben jogsértő vagy érdeksértő tartalomra vonatkozó értesítés, bejelentés érkezik, ill. az bármely más módon az Eladó tudomására jut, úgy az Eladó jogosult bármely tartalom illetve azok része ideiglenes vagy végleges, indoklás nélküli eltávolítására. Ismétlődő, vagy súlyos jogsértést megvalósító magatartás esetén az Eladó jogosult az adott Vásárlót véglegesen kizárni az oldal használatából, ideértve regisztrációjának törlését is.

 

11. Panaszügyintézés

 

A panaszok bejelentése kizárólag írásban lehetséges a következő címekre:

 

         Email-ben az  info@egeszseges-erotika.hu e-mail címre,

         Postai úton levélben a következő címre:  Somogyiné Bozó Andrea Pálma 5700 Gyula, Leiningen u. 39/d 

A Vásárló panaszát az Eladó ezen az elérhetőségein teheti meg.

 

 Az intézkedés határideje az email fogadásának illetve a postai levél átvételétől számított 30 nap.

 

A panasz jogossága vagy elutasítása esetén az Eladó  tájékoztatja a Vásárlót.

 

11.1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben az Eladó és a Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat az Eladó székhelye szerint illetékes Békéltető Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 

 a) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál

 

Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

 

Vásárló az alábbi linken keresztül tudja megkeresni a panasszal érintett területileg illetékes hivatalt.

 

Területi hatóságok listája: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/teruleti

 

b) Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 

Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

 

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

 

c) Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

 

Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Amennyiben az Eladó a Vásárló panaszát elutasítja, úgy a Vásárló jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló az Eladóval közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását az Eladó és a Vásárló között.

 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

 

Az Eladót a békéltető testi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli.

 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

d) Bírósági eljárás kezdeményezése

 

A Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény. rendelkezései szerint.

 

Utolsó módosítás : 2020.03.25.

 

 

 

 

 

Online vitarendezésre vonatkozó információk az ODR (Online Dispute Resolution Regulation) 14. cikkelyének 1. paragrafusa szerint:

Az Európai Bizottság lehetőséget biztosít a vásárlók számára, hogy az online vitarendezést egyik platformjukon rendezzék, az ODR (Online Dispute Resolution Regulation) 14. cikkelyének 1. paragrafusa szerint. A platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) olyan oldalként szolgál, ahol az ügyfelek peren kívül megegyezésre juthatnak az online vásárlásokkal és szolgáltatási szerződésekkel kapcsolatban felmerülő vitás kérdésekben.